Psychomotorische coaching - Remedial Teaching - Bijles

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag besproken, wordt bepaald wat belangrijk is en wat de gewenste doelen zijn. 

De begeleiding is maatwerk. Ik speel in op de initiatieven, reacties en gevoelsuitingen van een kind. Op deze wijze creëer ik een klimaat waarin een kind veiligheid, aanvaarding, waardering en succes ervaart. Mijn uitgangspunt is het geloof in de innerlijke groeikracht en de acceptatie van de eigenheid van een kind.

Ik betrek de ouders erbij aangezien een kind onlosmakelijk verbonden is met zijn ouders, met de gezinssituatie.

De duur is afhankelijk van de hulpvraag, doelen en voortgang. Na een aantal sessies zal een korte evaluatie plaatsvinden en wordt vastgesteld in hoeverre we dichter bij bepaalde doelstellingen gekomen zijn en hoe we verder gaan.

 

E-mailen
Bellen