Psychomotorische coaching - Remedial Teaching - Bijles

Algemene voorwaarden

  • De diensten van Bij de Hand zijn uitsluitend op eigen risico. Als ouder(s)/verzorger(s) blijf je altijd verantwoordelijk voor je kind.
  • Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.
  • De ouder(s)/verzorger(s) van het kind verplichten zich de betaling, na het ontvangen van een betalingsverzoek/factuur, binnen 14 dagen aan Bij de Hand te voldoen.
  • Ieder jaar kan een tariefverhoging plaats vinden, deze zal uiterlijk een maand van tevoren worden aangekondigd.
  • Bij de Hand verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
  • Bij de Hand gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en overige informatie welke worden ontvangen van deelnemers in het kader van het volgen van psychomotorische coaching, remedial teaching en bijles
  • De ontvangen informatie en gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in de mate dat zij noodzakelijk zijn.
  • Bij de Hand bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
  • Je hebt altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
E-mailen
Bellen