Psychomotorische coaching - Remedial Teaching - Bijles

Remedial Teaching en bijles

Remedial Teaching en bijles is begeleiding voor kinderen die vastlopen in het onderwijs. Kinderen kunnen problemen ervaren met lezen, spelling, woordenschat of rekenen of bijvoorbeeld met de manier van leren of gedrag. 

Tijdens de begeleiding sluit ik aan op het niveau van het kind door te kijken op welke manier een kind leert en wat het nodig heeft om verder tot ontwikkeling te komen. We werken aan de basisvaardigheden waardoor een stevig leerfundamant gebouwd wordt en een kind met zelfvertrouwen weer meekomt in de klas.

Soms zijn de problemen tijdelijk en hebben kinderen het nodig om de lesstof nog een keer of op een andere manier uitgelegd te krijgen. Ik help met specifieke vragen of problemen waar een kind tegenaan loopt.

Soms zijn de problemen blijvend zoals bij dyslexie of dyscalculie. Ik leer de kinderen hun vaardigheden te vergroten en daarnaast zo goed mogelijk met hun problemen om te gaan.

E-mailen
Bellen