Home
Begeleiding
Trainingen
Over mijzelf
Algemene voorwaarden
Aanmelden
Contact

Begeleiding voor Kind & Gezin

 

Begeleiding voor Kind & Gezin is begeleiding voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling.

 

Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag besproken, wordt bepaald wat belangrijk is, wat de gewenste doelen zijn en wanneer deze bereikt zijn. Vervolgens wordt bekeken welke vorm van begeleiding het beste bij uw kind past. Er wordt besproken waar de begeleiding plaats gaat vinden, in de praktijk, aan huis, op de opvang of op school.

 

Er wordt afgesproken of ouder(s) aanwezig zijn bij de begeleiding of dat uw kind ten dele ook afzonderlijk begeleid wordt. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag, doelen en voortgang.

 

Na elke sessie zal een evaluatie plaatsvinden en wordt vastgesteld in hoeverre we dichter bij bepaalde doelstellingen gekomen zijn en hoe we verder gaan.

 

 

Voor wie is begeleiding voor Kind & Gezin?

 

Wanneer de ontwikkeling van uw kind om bepaalde redenen vastloopt,

laat uw kind dit op zijn/haar manier zien:

 • overbeweeglijk of passiviteit
 • onhandig of houterig gedrag
 • weinig lichaamsbesef
 • coördinatieproblemen
 • schrijfproblemen 

Ook kunt u het volgende gedrag bij uw kind herkennen:

 • aandachts-, motivatie- en leerproblemen
 • agressief of teruggetrokken gedrag
 • moeilijk vriendjes maken
 • faalangst
 • gespannenheid
 • negatief zelfbeeld

Of kan er sprake zijn van:

 • slaap- of eetproblemen
 • hooggevoeligheid
 • verwerking van echtscheiding of overlijden                                        

                                           

Bij de Hand | Praktijk voor Kind & Gezin