Home
Begeleiding
Trainingen
Over mijzelf
Algemene voorwaarden
Aanmelden
Contact

Algemene voorwaarden

 

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

 

De diensten van Bij de Hand, praktijk voor Kind & Gezin zijn uitsluitend op eigen risico. Als ouder(s)/verzorger(s) blijf je altijd verantwoordelijk voor je kind.

 

2. Afzeggen afspraken

 

Afspraken voor begeleiding moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.

 

3. Betaling
 

De ouder(s)/verzorger(s) van het kind verplichten zich de betaling per sessie of bezoek, na het ontvangen van een factuur, binnen 14 dagen aan Bij de Hand, praktijk voor Kind & Gezin te voldoen.

 

Bij te late betaling zal (na een betalingsherinnering) een incassoprocedure gestart worden en de dienst worden opgeschort totdat ouder(s)/verzorger(s) van het kind aan hun betalings-verplichtingen hebben voldaan.

 

4. Tarieven

 

Ieder jaar kan per 1 januari een tariefverhoging plaats vinden, deze zal uiterlijk in december worden aangekondigd.


5. Vertrouwelijkheidsverklaring

 

Bij de Hand, praktijk voor Kind & Gezin verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Bij de Hand, praktijk voor Kind & Gezin gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en overige informatie welke worden ontvangen van ouders en kinderen in het kader van het volgen van begeleiding.

 

De ontvangen informatie en gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in de mate dat zij noodzakelijk zijn.

 

Bij de Hand, praktijk voor Kind & Gezin bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 

Ouders hebben altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Bij de Hand | Praktijk voor Kind & Gezin